Welkom op de webstek van de Pater Sangerskring

    CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

Nieuwsbrieven    Van Eyckplatform

 

De Pater Sangerskring is een cultuurvereniging
ten dienste van de geschiedenis van beide Limburgen

en het Maasland in het bijzonder.

 

Zij is aangesloten bij de Federatie van
Geschied-en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

webmaster