NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

'Wat weten we over het leven en de spiritualiteit van Harlindis en Relindis?'
Lezing d
oor Bert Mersch op donderdag 8 juni 2017 om 20.00 uur in De Beurs, Markt 7 te Maaseik

 

 
Deze prachtige glasramen bevinden zich in de Harlindis en Relindis kapel achter de Willybrordusput in Aldeneik.


Het verhaal van het leven van Harlindis en Relindis speelde zich af op het einde van de 7de en in de eerste helft van de 8ste eeuw, maar het werd meer dan een eeuw later opgetekend door een anonieme benedictijn. De daarin vermelde feiten drijven als het ware op een zee van religieuze beschouwingen. Meestal worden die afgedaan als hagiografische cliches. Toch geven ze wei degelijk een kijk op de religieuze leefwereld van toen maar dan wel gezien door de bril van een benedictijn.

De hagiograaf geeft geen enkele datum en geen enkele informatie over de politieke en nauwelijks iets over de kerkelijke achtergrond. Bovendien haalt hij zijn informatie volledig uit de mondelinge overlevering. Toch is hij betrouwbaar want tweemaal geeft hij bedekte en eenmaal openlijke kritiek op zijn zegslui.

Toch is de tekst in de eerste plaats een religieuse tekst, bedoeld om de nonnen uit zijn tijd tot een vroom kloosterleven aan te zettenen om de verering van Harlindis en Relindis te ondersteunen. Daarnaast heeft hij nog een verborgen bedoeling maar die heeft vooral te maken met zijn eigen tijd.
 


 

Donderdag 8 juni 2017 om 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Prijs: leden betalen  2 niet-leden  3.

     

NAAR START