NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

Causerie met Maaseikenaar HENRI NEEL… ‘Mijn jonge jaren in Afrika’

donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur in De Beurs, Markt 7 te Maaseik

 

 

Maaseikenaar Henri Neel


 

Kom gezellig babbelen met HENRI (Rik) NEEL in brasserie De Beurs in Maaseik. Rik is een boeiende verteller! Vraag hem wat u wilt en luister naar zijn boeiende verhalen die hij beleefde in Rwanda, Burundi en Congo!

In 1966 vertrekt Henri Neel als kersverse landbouwingenieur naar Rwanda voor het nationale landbouwonderzoeksinstituut. In 1980 wordt hij op de Belgische ambassade in Kigali en later in Kinshasa beheerder van de door België gefinancierde landbouwprojecten. De volgende twee jaren is hij adviseur van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking in Brussel. In 1992 gaat hij als hoofd van de Belgische hulpprogramma’s naar Burundi waar hij vanop de eerste rij de Burundese burgeroorlog meemaakt. Gedurende zijn 32‑jarige overzeese carričre heeft hij een vijftiental andere ontwikkelingslanden bezocht: Tanzania, Kenia, Uganda, Ethiopië, India, Bolivia....

Zijn boek “Mijn jonge jaren in Afrika”, geeft inzicht in het leven van een ontwikkelingshelper in de laatste decennia van de vorige eeuw en bevat naast het verhaal van zijn persoonlijke belevenissen op het terrein ook de lessen die de auteur hieruit trekt op het vlak van maatschappij en ontwikkeling in het algemeen. In zijn ogen heeft het achterblijven van Afrika veeleer te maken met onaangepaste gedragspatronen ­ dus politiek en cultureel van aard ­ dan met een gebrek aan geldelijke middelen. Vanwege haar rol in de slavenhandel en kolonisering van het continent heeft Europa een opvallend schuldgevoel ontwikkeld dat belet de ontwikkelingsproblematiek met de nodige sereniteit te benaderen. Terwijl in grote delen van Azië wel degelijk ontwikkeling op gang is gekomen, is men in Afrika vandaag nog aan het vechten om de armoede te verdelen, niet om welvaart te creëren.

Het verhaal is chronologisch opgevat, zowel wat betreft zijn belevenissen als de daaruit voortvloeiende reflecties.

Henri Neel verschaft ons inzicht in het Afrikaanse leven van een Belgische ontwikkelingshelper gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw. Zonder er specifiek naar op zoek te gaan neemt de auteur maatschappelijke standpunten in die durven afwijken van de gebaande paden.


Donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Prijs: leden betalen € 2 niet-leden € 3.

     

NAAR START