NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

EEN KRONIEK VAN SYBRANDUS DROST 1914-1919

door E.H. Roger Janssen o.s.c.

woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur in De Beurs, Markt 7 te Maaseik

 

 

kruisheer Roger Janssen

Lezing door Roger Janssen, kruisheer en historicus over zijn studie betreffende 'EEN KRONIEK VAN SYBRANDUS DROST 1914-1919.

Sybrandus Drost is niet alleen bekend geraakt omwille van de ontelbare steekkaarten met genealogische gegevens over Maaslandse families. Hij heeft ook tal van notarisakten uit de 17de en 18de eeuw gekopieerd en toegankelijk gemaakt voor de heemkunde. Minder bekend, maar niettemin zeer belangrijk voor de geschiedenis van het Maasland, en met uitbreiding van Limburg, is zijn kroniek over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn confrater Friedeman stelde na de oorlog een verslag op voor het Oorlogsdagboek van het Davidsfonds. De kroniek van Drost is echter gedetailleerder, ze behandelt meer onderwerpen en is zo uitgebreid dat ze als document een waardevolle bron is voor de geschiedschrijving in Maaseik.
Roger Janssen zal de betekenis van deze bron nader toelichten en enkele interessante efemeriden uit de jaren 1914-1918 verhalen.

Het boek is een uitgave van het Documentatiecentrum en het stadsbestuur van Maaseik. Het boek kost 20 en is te koop bij Boekhandel Van Venckenray, Bosstraat 16, Maaseik, de Standaard Boekhandel, Bosstraat 72, de Dienst voor Toerisme, Museum, Markt 45, het Documentatiecentrum Maaseik, Mgr. Koningsstraat 12, en via e-mail: werkgroep@maaseik.be.


Woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Prijs: leden betalen  2 niet-leden  3.

     

NAAR START