NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

                                    'SPIONAGE EN BELGISCHE SPIONNEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG'

door prof. Alex Vanneste op 7 juni 2016 in Kasteel Wurfeld

 

  

 

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog was voor ons aanleiding tot een reeks activiteiten. Een tiental lezingen over de diverse aspecten van dit massadrama en een meerdaags bezoek aan de “Westhoek”. Toch zijn er enkele van deze buiten de schijnwerper gebleven: de “dodendraad” bijvoorbeeld, waarover professor Vanneste ons vergastte op een sprankelende lezing.

Nog zulk hiaat is het onderwerp van deze lezing. We kunnen meekijken over de schouder van een wetenschapper die van minder bekende aspecten van de Eerste Wereldoorlog zijn specialismen maakt.

Prof. Dr. Alex Vanneste (°Avelgem, 27;11;1946) was gewoon hoogleraar aan de  Universiteit Antwerpen. Hij was Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, lid en later voorzitter van de Raad van de universiteit, en vervulde tal van andere bestuursfuncties. 

Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Bestuur en afgevaardigd bestuurder van UCSIA en voorzitter van de Raad van Bestuur van KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen). De laatste jaren spitste zijn wetenschappelijk onderzoek zich toe op enkele specifieke en minder gekende aspecten van de Eerste  Wereldoorlog (de elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens, de spionage, de vluchtelingenproblematiek).

 

Lees hier meer

https://www.youtube.com/watch?v=UIlhcj19t9k

dag/tijd: dinsdag 7 juni 2016 om 20.00 uur
locatie: Kasteel Wurfeld
inschrijven
: niet nodig
prijs:
voor leden € 3, voor niet-leden € 4

NAAR START