NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

Archeologie van de Eerste Wereldoorlog anders bekeken:

het conflictlandschap toen én nu.

Lezing door dr. Wouter Gheyle op donderdag 9 februari 2017 om 20.00 uur in De Beurs, Markt 7 te Maaseik

 

 


 

Dr. Wouter Gheyle
Wouter.Gheyle@UGent.beDe frontstreek van de Eerste Wereldoorlog herbergt nog heel veel onder- en bovengrondse resten van de oorlog – het is in feite één grote archeologische site. Een team van de Universiteit Gent onderzoekt dit archeologisch erfgoed, maar dan zonder ingrepen in de bodem, en op landschappelijke schaal. We combineren hiervoor een vogelperspectief (historische en nieuwe luchtfoto’s) met terreinobservaties (relicten, microtopografie) en ondergrondse gegevens (geofysisch onderzoek).

Ongeveer 22.000 luchtfoto’s van 1914 tot 1918 vormen een unieke bron uit eerste hand en tonen ons in detail alle aanwezige militaire infrastructuur. Doorheen de oorlog zien we de frontstreek en loopgravenstelsels voortdurend  veranderen, tot er slechts een maanlandschap overblijft.

Wat is er van het toenmalige conflictlandschap vandaag nog bewaard gebleven, bovengronds en ondergronds? Laserscanning vanuit de lucht (LiDAR) geeft ons de mogelijkheid subtiele oppervlaktesporen te identificeren, zelfs onder vegetatie en onder bossen. Met geofysische bodemsensoren gaan we op zoek naar ondergrondse verstoringen zoals loopgraven, en metalen objecten. Door alle bronnen met elkaar te combineren, krijgen we een nooit gezien totaalbeeld van wat mogelijk nog archeologisch bewaard is gebleven. Die bewaring is afhankelijk van de landschapsevolutie: wat is er gebeurd tijdens de oorlog, hoe is de wederopbouw van de streek gebeurd en hoe evolueerde het landschap tot vandaag?

Dit alles zal toegelicht worden met talrijke voorbeelden uit de frontstreek, en zelfs de Maasstreek komt even aan bod. Het onderzoek bracht recent trouwens ook unieke Duitse beelden van Maaseik en omliggende gemeenten aan het licht – uit de Tweede Wereldoorlog in dit geval – die we jullie zeker niet zullen onthouden. Als uitsmijter presenteren we de resultaten van de recente opgraving van een WO I-soldatenkamp in Kemmel.

https://www.ugent.be/lw/archeologie/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/wo1-goa.htm

http://www.wo1.ugent.be (Engels)


Donderdag 9 februari 2017 om 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Beurs, Markt 7 te Maaseik.
Prijs: leden betalen € 2 niet-leden € 4.

     

NAAR START