NAAR START CONTACT ACTIVITEITEN GESCHIEDENIS FOTO'S LINKS AANKONDIGINGEN ARCHIEF

Links

Van Eyckplatform Het Van Eyckplatform is een genootschap dat de artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waarderen, helpen onderzoeken en bekend maken.
De Maaseikenaar Het contactblad voor de Maaseikenaar.
Heemkunde Limburg Wilt u weten wie uw voorouders waren, hoe ze leefden, in welke huizen ze woonden, wat hun beroep was? Kent u al de geschiedenis van uw stad of dorp? Wat zijn schansen, wat is genealogie? Kortom u bent geïnteresseerd in uw eigen verleden om zo het heden beter te leren kennen, neem dan contact op met Heemkunde Limburg, één van de 5 provinciale koepels van Heemkunde Vlaanderen. Heemkunde is de kennis van familie, huis, gehucht, dorp, streek of gewest. Ook in uw streek is er wellicht een heemkundige kring waar u terecht kan voor taal, folklore, volksverhalen en -gebruiken, naamkunde, flora en fauna, sociologie, aardrijkskunde …
Davidsfonds-Maaseik De afdeling Maaseik is Actief in de regio Maaseik en het Maasland (Belgisch en Nederlands Limburg) en is opgericht in 1875, het jaar waarin het Davidsfonds-Leuven is gesticht.
Documentatiecentrum Maaseik

De Werkgroep Documentatie Maaseik bestaat uit vrijwilligers met belangstelling voor het verleden, heden en toekomst van de stad Maaseik.
Onze vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur van Maaseik en is aangesloten bij de Stedelijke Culturele Raad.

Wij verzamelen en archiveren documenten betreffende Maaseik.

Heemkring Kinrooi de webstek van de geschied- en heemkundige kring van Kinrooi
Musea Maaseik

Reginaal Archelogisch Museum, Apotheekmuseum, Kerkschatten, Ontdekkingskamer, Watermolens, Museumshop

Veldeke (B)

Veldeke Limburg werkt nauw samen met de Veldeke organisaties in Belgisch Limburg. Veldeke Belgisch Limburg kent een viertal organisaties op het terrein van dialect, taalkunde en volkscultuur.

Veldeke (NL)
Het doel was en is de instandhouding en bevordering van de Limburgse dialecten. Het woord V.E.L.D.E.K.E., een verwijzing naar de eerste Maaslandse dichter wiens werk is overgeleverd, werd gezien als een letterwoord: Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid. Die eenheid was/is Veldeke.
Federatie GOKL VZW Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg
Natuurvrienden Susteren Vereniging van Natuurvrienden Susteren
Genealogie de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG
Limburgs De Stiechting Limbörgse Academie is op ’t begin vaan 2007 opgeriech gewore. Häör buut is mèt modern middele de Limbörgse taol touwgankelek te make veur e groet publiek en spraokweitesjappers, veur zoe ’n contributie aon ’t behaajd vaan de spraok te lievere.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is als steunpunt een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het cultureel-erfgoedveld en de overheid.
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Al 150 jaar houdt het LGOG zich bezig met het verleden van Limburg. Dat komt tot leven in lezingen, excursies, reizen en congressen en door het LGOG uitgegeven tijdschriften en boeken.
Om dichtbij de bijna 3000 leden te staan, heeft het LGOG Limburg opgedeeld in 10 kringen. Hierin staat de geschiedenis van de eigen regio centraal. Daarnaast zijn er drie ‘secties’ (archeologie, genealogie en monumenten) die de hele provincie bestrijken.

Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen

Het EHC Sittard-Geleen wil het geheugen en geweten zijn van stad en regio. Samenwerking is hun kracht en daarbij overschrijden zij waar mogelijk grenzen. Grenzen tussen bijvoorbeeld gemeenten, tussen ambtelijke en vrijwilligersorganisaties, en tussen landen. Zij zijn zich sterk bewust van de unieke ligging als scharnier in de Euregio. Daarom treft u bij hen ook informatie aan over historische activiteiten in bijvoorbeeld de Kreis Heinsberg en het Vlaams-Limburgse Maasland.
Maasketen Jan Van Eyck

De Maasketen “Jan van Eyck” werd in 1966 opgericht in het West-Limburgse Maasdorp Elen met als doel de bewoners aan weerszijden van de Maas nauwer met elkaar in contact te brengen en daardoor opnieuw te ervaren, dat zij langs de lijnen van de historie, de taal, de godsdienst, de cultuur en de volksaard eeuwenlang zeer hecht met elkaar verbonden zijn. Dit bewustwordingsproces van verbondenheid en zelfs verwantschap dreigde geleidelijk aan geheel verloren te gaan, niet alleen als gevolg van de willekeurig vastgestelde politieke grenzen van 1839, maar bijvoorbeeld ook vanwege het wegvallen van de tientallen veerponten tussen dorpen en zelfs gehuchten op de beide Maasoevers. Lees meer ...

Federatie Historie Sittard-Geleen-Born De Federatie Historie Sittard-Geleen-Born is een vereniging die zich volgens de statuten op de eerste plaats tot doel stelt “het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en ondersteunen van het historisch onderzoek, in de breedste zin, van de gemeente Sittard-Geleen en van de relaties die Sittard-Geleen met andere plaatsen en regio’s heeft of heeft gehad”.

NAAR START